Nyomtatványok
Az AVDH szolgáltatással hitelesített és e-mailen elküldött pdf dokumentum egyenértékű a Pénztárhoz személyesen vagy postán eljuttatott eredeti iratokkal, nyomtatványokkal

AVDH hitelesítés lépésről lépésre
Egyéni tagoknak

Belépéshez szükséges nyomtatványok
  1. Belépési nyilatkozat
  2. Nyilatkozat elektronikus iratként való megküldésről
  3. Haláleseti kedvezményezett bejelentése, módosítása
  4. Kiemelt közszereplő nyilatkozat

Igénybevett szolgáltatáshoz szükséges nyomtatványok
  5. Rendelkező nyilatkozat elszámolásra beküldött számláról
  6. Kieső jövedelem kiegészítő szolgáltatás igénybevételéhez nyomtatvány
  7. Orvosi javaslat
  8. Önsegélyező pénztári szolgáltatás igénylőlap
  9. Személyes egészségterv
10. Szolgáltatásra jogosult bejelentése

Egyéb ügyintézéshez szükséges nyomtatványok
11. Adatváltozás-bejelentő
12. Tagsággal kapcsolatos változásbejelentő
13. Nyilatkozat egyéni befizetés munkabérből történő levonásáról
14. Rendelkezés az egyéni számlán 24 hónapra történő lekötésről
15. Társkártya igénylő lap
16. Igénybejelentés elhunyt pénztártag egyéni számlájának kifizetésére
17. Kilépési szándéknyilatkozat

Átlépő egyéni tagoknak

18. Belépési nyilatkozat
19. Átlépési nyilatkozat az Új Pillér Egészségpénztárba

Munkáltatóknak

  1. Szándéknyilatkozat célzott szolgáltatás nyújtására vonatkozó támogatói szerződés megkötéséhez
  2. Táblázat célzott támogatás havi adatszolgáltatásához (1. sz. melléklet)
  3. Táblázat egészségbiztosításra adott célzott támogatás havi adatszolgáltatásához (2. sz. melléklet)
  4. Munkáltatói szerződés
  5. Munkáltató belépésének lépései (1.számú melléklet)
  6. Havi rendszeres feladatok (2. számú melléklet )
  7. Belépéskor szükséges munkáltatói adatok
  8. Munkáltatói szerződés módosítása
  9. Adományozói szerződés
10. Belépési nyilatkozat
11. Segítség a pénztárba belépő új munkavállalók adatainak átadásához – Új belépők tagi adat formátum
12. Rendelkezés az egyéni számlán 24 hónapra történő lekötésről
13. Átlépési nyilatkozat az Új Pillér Egészségpénztárba
14. Segítség a havi utaláshoz kapcsolódó listához - Tagdíj formátum
15. Kapcsolattartó adatlap

Szolgáltatóknak

  1. Jelentkezési lap
  2. Adatmódosító lap
  3. Szolgáltatási hely adataink módosítása
  4. Új telephely bejelentése
  5. Személyes egészségterv