Nyomtatványok
Az AVDH szolgáltatással hitelesített és e-mailen elküldött pdf dokumentum egyenértékű a Pénztárhoz személyesen vagy postán eljuttatott eredeti iratokkal, nyomtatványokkal

AVDH hitelesítés lépésről lépésre
Egyéni tagoknak

Belépéshez szükséges nyomtatványok
• Belépési nyilatkozat
• Nyilatkozat elektronikus iratként való megküldésről
• Haláleseti kedvezményezett bejelentése, módosítása
• Kiemelt közszereplő nyilatkozat

Igénybevett szolgáltatáshoz szükséges nyomtatványok
• Elszámolásra beküldött számláról rendelkező nyilatkozat
• Kieső jövedelem kiegészítő szolgáltatás igénybevételéhez nyomtatvány
• Nyilatkozat adóköteles készpénzfizetési számlák elszámolásáról
• Orvosi javaslat
• Önsegélyező pénztári szolgáltatás igénylőlap
• Személyes egészségterv
• Szolgáltatásra jogosult bejelentése

Egyéb ügyintézéshez szükséges nyomtatványok
• Adatmódosító lap
• Nyilatkozat egyéni befizetés munkabérből történő levonásáról
• Rendelkezés az egyéni számlán 24 hónapra történő lekötésről
• Társkártya igénylő lap

Átlépő egyéni tagoknak

• Belépési nyilatkozat
• Átlépési nyilatkozat az Új Pillér Egészségpénztárba

Munkáltatóknak

• Támogatói szerződés a munkavállalókat megillető célzott szolgáltatás nyújtására
• Táblázat célzott támogatás havi adatszolgáltatásához (1. sz. melléklet)
• Táblázat egészségbiztosításra adott célzott támogatás havi adatszolgáltatásához (2. sz. melléklet)
• Munkáltatói szerződés
• Munkáltató belépésének lépései (1.számú melléklet)
• Havi rendszeres feladatok (2. számú melléklet )
• Belépéskor szükséges munkáltatói adatok
• Munkáltatói szerződés módosítása
• Adományozói szerződés
• Belépési nyilatkozat
• Segítség a pénztárba belépő új munkavállalók adatainak átadásához – Új belépők tagi adat formátum
• Rendelkezés az egyéni számlán 24 hónapra történő lekötésről
• Átlépési nyilatkozat az Új Pillér Egészségpénztárba
• Segítség a havi utaláshoz kapcsolódó listához - Tagdíj formátum
• Kapcsolattartó adatlap

Szolgáltatóknak

• Jelentkezési lap
• Adatmódosító lap
• Szolgáltatási hely adataink módosítása
• Új telephely bejelentése
• Személyes egészségterv