Új Pillér hírdetési fejléc - 20% adókedvezmény, hozammal növelt megtakarítás, 10% támofatás szűrővizsgálatra
szerkezeti elem
 
Juttatások - számolási példa

Dolgozónként HAVONTA mennyit akar költeni bérre és bérjellegű juttatásokra?

2024. január 1-től

Munkavállalók száma:
Igényelt béren kívüli juttatás / munkabér összege (munkavállalónként):
Munkáltatót és a munkavállalót terhelő kötelezettségek SZJA tv. 70. § SZJA tv. 71. § SZJA tv. 70. § (2) Önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás és adomány, munkabérből történő egyéni tagdíj teljesítés Munkabérként történő kifizetés esetén, valamint ajándékutalvány
0%-os közteherrel: Önsegélyező szolgáltatásra adott célzott támogatás* 28%-os közteherrel: SZÉP egyenleg feltöltés éves 450 ezer forintig, azaz havi 37.500, felette egyes meghatározott juttatás 33,04%-os közteherrel: csekély értékű ajándék (évente háromszor, minimálbér 10%-a) célzott egészségpénztári támogatás
Munkavállaló által igényelt, azaz a költhető juttatás 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
Munkavállaló által fizetendő Nyugdíjjárulék levonás (10%) 0 0 0 6 767 6 767
Egészségbiztosítási és Munkaerő-piaci járulék levonás (8,5%) 0 0 0 5 752 5 752
SZJA (15%) 0 0 0 10 150 10 150
Tőkejövedelem után (89%) SZJA (15%) 0 0 0 0 0
Tőkejövedelem után (89%) SZOCHO (13%) 0 0 0 0 0
  Bruttó (a juttatás munkavállalói adóval növelt összege) 45 000 45 000 45 000 67 669 67 669
Munkáltató által fizetendő Szociális hozzájárulás (13%) 0 0 0 8 797 8 797
Juttatást terhelő adó 28% (15% szja valamint 13% szocho) 0 10 000 0 0 0
Juttatást terhelő adó 33,04 (15% szja valamint a 13% szocho 1,18-szorosa) 0 2 478 14 868 0 0
A juttatás teljes költsége (juttatás munkavállaló és munkáltató terheivel növelve) 45 000 57 478 59 868 76 466 76 466
Teljes ráfordítás 100% 127,73% 133,04% 169,92% 169,92%
Összes adótartalom %-ban 0% 21,71% 24,83% 41,15% 41,15%
Munkavállaló által az igénybe vett összeg 89%-a után fizetendő szochó + szja (24,92%)* 11 214 0 0 0 0
Pénztári adókedvezmény (következő évben érvényesíthető)** 0 0 0 9 000 0
Pénztártag egészségre fordítható jövedelme (az adókedvezményt figyelembe véve) 0 0 0 54 000 0
Adótartalom a kedvezményeket figyelembe véve %-ban 0% 21,71% 24,83% 29,38% 41,15%
Összes havi megtakarítás
(bér a bázis)
62 931 37 975 33 195 0 0
*Az igénybe vett összeg után a magánszemélynek adófizetési kötelezettsége keletkezik egyéb jövedelemként (24,92%)
**A munkáltatói hozzájárulás és adomány, valamint a bérből fizetett tagdíj esetében a pénztártag 20%-os szja-visszatérítésre jogosult

Legyen felelős másképp