Tájékoztatás a számlákkal kapcsolatban (2021.02.05)

Bár 2021. január 1-től több ponton módosultak a számlakiállítás szabályai, ez nem vonatkozik az egészségpénztári szolgáltatás igénybevételéről kiállított számlákra. Szolgáltatás nyújtás esetében az eddig megszokott módon kell eljárni, és a vevő rovatban a pénztárat kell feltüntetni.

Sok tagunk kérdezte az elmúlt hónapban, hogy a 2021. január 4-től érvényes új NAV adatszolgáltatási kötelezettségnek való megfelelés miatt változnak-e a szolgáltatások igénybevételéről kiállított számlákra vonatkozó szabályok. A kérdést az adja, ki szerepeljen a számla vevő rovatában.

A szolgáltatók körében is felmerült dilemmát az Áfa tv. és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet ellentmondása adja. Előbbi értelmében a szolgáltatást ténylegesen igénybevevő, magánszemély pénztártag lenne a vevő, ám a kormányrendelet 24/C. § (2) bekezdése így szól: „Az egészségpénztár csak az egészségpénztári szolgáltató által a pénztár nevére kiállított, a számviteli törvény előírásainak megfelelő általános alaki kellékekkel ellátott számla, egyszerűsített számla, vagy legalább a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal rendelkező bizonylat, ellenében teljesíthet kifizetést.”

Az egészségpénztári megtakarítás terhére igénybe vett szolgáltatás háromszereplős modell, amelyben a szolgáltató, a pénztártag magánszemély és az egészségpénztár szerepelnek. A kérdés megnyugtató tisztázása érdekében a Pénztárszövetség a szektor képviseletében állásfoglalást kért a Pénzügyminisztériumtól. A 2020. december 17-én kiadott állásfoglalása alapján a vevői adatok kapcsán nem szükséges, és jogszabállyal ellentétes lenne a vevői számlatartalom módosítása.

Ennek értelmében felhívjuk pénztártagjaink figyelmét, hogy szolgáltatás nyújtás esetében az egészségpénztári számlák kiállítása során az eddig megszokott módon kell eljárni: a számla vevő rovatában továbbra is az Új Pillér egészségpénztár neve, címe, adószáma szerepeljen és mellette a tényleges vevő, vagyis a pénztártag és Új Pillér kártya száma. Amennyiben a név és kártyaszám nem fér ki a vevő rovatban, azokat a megjegyzés rovatban is fel lehet tüntetni.

Fontos! Mivel az online számlázási programok néhány karakter begépelése után automatikusan felkínálják a cégnevet, és sok a hasonló nevű vállalat, előfordulhat, hogy elütés miatt nem az Új Pillré egészségpénztár szerepel vevőként. Kérjük, hogy távozás előtt ellenőrizze, nem történt-e adminisztrációs hiba a számla kiállításakor.

Közeli hozzátartozó részére történő vásárlás esetén a hozzátartozó neve is feltüntethető. Ez esetben a közeli hozzátartozót a Letölthető dokumentumok között megtalálható „Szolgáltatásra jogosult bejelentése” című nyomtatványon szükséges bejelenteni.

A számlák elszámolása

A számlát a honlapon, a Letölthető dokumentumok között található nyilatkozattal (Elszámolásra beküldött számláról rendelkező nyilatkozat”) kell beküldeni postán vagy e-mailen. Az elszámoláshoz nélkülözhetetlen nyilatkozat elektronikus benyújtása kizárólag AVDH szolgáltatással lehetséges.

Tájékoztatjuk, hogy szolgáltatási szabályzatunk értelmében a szolgáltatás díj a számla benyújtásától számított 15 munkanapon belül kerül kifizetésre, amennyiben az egyéni számláján rendelkezésre áll a szükséges egyenleg. A szabályzatunk értelmében az adott évben kiállított számlákat a követő év december 31-ig van módunkban kifizetni.

Borítókép: unsplash.com

<< VISSZA