Tagjaink többsége teljeskörűen azonosított (2019.11.04.)

Azok a tagok, akik nem mutatták be személyazonosító okmányukat és lakcímkártyájukat vagy nem postázták azok aláírt másolatait, valamint nem nyilatkoztak kiemelt közszereplői státuszukról október 31-ig, mától nem tudnak fizetni újpilléres patikakártyájukkal mindaddig, amíg nem tesznek eleget a törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségüknek. Ha a terminál „nem érvényes kártya” üzenettel utasítja el a fizetést, kérjük ellenőrizze az online ügyintézésben, hogy mi a teendője.

A pénzintézeteknek 2019. október 31-ig kellett elvégezniük tagjaik teljes körű azonosítását a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni törvényben előírtak szerint (2017. évi LIII. törvény). A Patika-csoport pénztártagjainak többsége határidőn belül elküldte az ehhez szükséges dokumentumokat, a pénztár pedig bővített ügyintézői létszámmal dolgozott október utolsó két hetében, hogy a beérkező személyes adatokat időben feldolgozza, és minden érintettet azonosítson. Az eljárásra a pénzügyi rendszer és valamennyi ügyfél biztonsága érdekében volt szükség.

Azok a tagjaink, akik nem mutatták be személyazonosító okmányukat és lakcímkártyájukat vagy nem postázták azok aláírt másolatait, valamint nem nyilatkoztak kiemelt közszereplői státuszukról október 31-ig, azzal szembesülhetnek ezekben a napokban, hogy zároltuk az egészségpénztári számlájukat. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hiába áll rendelkezésükre a szükséges egyenleg, nem tudnak fizetni patikakártyájukkal, a beküldött készpénzfizetési számlákat nem tudjuk számukra átutalni és az önsegélyező kifizetéseket sem teljesíthetjük. A korlátozást a törvény írja elő, és mindaddig fennáll, amíg a pénztártag nem adja meg a hiányzó adatait. Azok rögzítése után viszont azonnal feloldható, és lehetővé válnak az újabb tranzakciók a pénztártag egyenlege terhére.

Mit kell tennem, ha nem tudom használni az egészségcélú megtakarításom?

Személyes ügyfél-azonosítás

Kérjük, fáradjon be ügyfélszolgálatunkra (1022 Budapest, Bimbó út 18.) személyesen ügyfélfogadási időben, és mutassa be érvényes személyazonosító okmányát, lakcímkártyáját. Ezen felül a helyszínen írásban nyilatkozni kell arról, hogy kiemelt közszereplőnek – annak közeli hozzátartozójának, közeli kapcsolatban álló személynek – minősül-e. Elsődlegesen a politikusok, magas beosztású állami vezetők, diplomaták tartoznak e körbe.

Kollégáink az azonosítás során lemásolják az Ön lakcímét és személyazonosságát igazoló fényképes okmányait, amely dokumentumokat a pénztár a törvény értelmében köteles tárolni. A rendelkezésünkre bocsátott információkat az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében kizárólag a Pmt.-ben előírt teljes körű ügyfél-azonosítás céljából használjuk és tároljuk.

A személyes azonosítás elvégzését követően azonnal használni tudja egyenlegét.

Ügyfél-azonosítás postai úton

A törvény lehetővé teszi, hogy a pénztártagok postán küldjék el (1535 Budapest Pf. 861.) az azonosításhoz szükséges okmányaik másolatát. Ebben az esetben kérjük, hogy mielőbb juttassa el hozzánk

  1. az érvényes személyazonosító okmánya mindkét oldalának olvasható másolatát aláírva,
  2. az érvényes lakcímkártyájának csak a lakcímet tartalmazó oldalának olvasható másolatát aláírva,
  3. az oldalunkról letölthető közszereplői nyilatkozatot kitöltve és aláírva.

Az azonosításról bővebb tájékoztatást az ügyfelszolgalat@ujpiller.hu címen kérhet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a dokumentumok beérkezése és feldolgozása időt vesz igénybe, ezért egyenlege zárolását a szükséges okmányok hiánytalan beérkezését követő 5 munkanapon belül tudjuk feloldani.

Amennyiben időközben igénybe venné egészségcélú megtakarítását, kérjen készpénzfizetési számlát a szolgáltatónál, amelyet a zárolás törlését követően utalunk a pénztárhoz benyújtott bankszámlára a rendelkezésre álló egészségpénztári egyenlege terhére.

Fotó: flickr.com

 

<< VISSZA