Legalább 30 ezer forint az iskolakezdés a családoknak (2019.09.02.)

Egy alsó tagozatos diák esetében átlagosan 32 ezer, egy felsős esetében 37 ezer, gimnazista esetében 42 ezer, egyetem előtt pedig körülbelül 65 ezer forintot költenek a szülők gyermekenként a tanév elején – derül ki egy felmérésből.

A műszaki cikkekre tervezett összeg esetén az általános iskolásoknál 10–20 ezer forint közé, a gimnazisták és szakiskolásoknál 20–30 ezer forint közé esik ez az érték. Az egyetemista korú szülők közel fele látja úgy, hogy 100 ezer forint alatt nem tudja megoldani az ilyen típusú eszközök beszerzését – derük ki a GKI által, az eMAG megbízásából végzett augusztusi felmérésből. A kiadások tetemesek, de akár az egészségpénztári megtakarításunkat is felhasználhatjuk erre a célra az év során 149 ezer forintig.

Atanévkezdési támogatás önsegélyező-szolgáltatásunk az általános- és középiskolások tankönyv-, taneszköz- és ruhavásárlásához igényelhető, az egyetemi, főiskolai támogatásnak köszönhetően pedig az egyetemi tandíj, kollégiumi elhelyezés és az albérlet költsége fedezhető a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér – idén 149 ezer forint – összegéig egészségpénztárból. A szolgáltatást igénybe vehetik az általános és középiskolás tanulók és a Magyarországon államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 25. életévét be nem töltött diákok szülei, akik a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek után családi pótlékra jogosultak.

A szolgáltatás a tanév első napját megelőző 15 napon és a tanév utolsó napját követő 15 napon belül kiállított és teljesített számla alapján történik. A pénztár a pénztártag 180 napos – a számlára legalább 180 nappal a kifizetés előtt beérkezett összeg – egyenlegből tudja kifizetni az igénylést, kivéve a NAV-tól befolyó szja-visszatérítést, amely a jóváírás pillanatától kezdve felhasználható bármelyik pénztári szolgáltatásra. A következő tanévre az augusztus 17-től kiállított számlákat várjuk!

Ugyanazon gyermek után egyéni számlánként egy arra jogosult személy – a pénztártag vagy a szolgáltatásra jogosult kedvezményezettje – veheti igénybe a szolgáltatást.

A pénztár csak az

  • eredeti,
  • a családi pótlékra jogosult pénztártag vagy szolgáltatásra jogosult nevére kiállított,
  • 120 napnál nem régebbi számlátszámolhatja el.

FONTOS!

Az igényléssel egyidejűleg az alább dokumentumokat kell beküldeni a pénztárba(Levelezési cím: 1022 Budapest, Bimbó út 18.):

  • szolgáltatásigénylő lap (Új Pillér Egészségpénztár),
  • az iskolalátogatási igazolás másolata (adott tanévben egyszer kell benyújtani),
  • a Magyar Államkincstár által kiállított családi pótlékra szóló jogosultságról az igazolás másolata (az igazolás nem lehet 120 napnál régebbi),
  • a szolgáltatást igénybe vevő jogosultat bejelentő lap a családi pótlékra jogosult nevére, amennyiben az a személy nem azonos a pénztártaggal (Új Pillér Egészségpénztár),
  • a termékek megvásárlását igazoló, a pénztártag nevére kiállított számla eredeti példánya.

 

Megugrik a műszakicikk-eladás is tanévkezdéskor

Fotó: freepik.com

<< VISSZA