Pozícióban az egészségpénztárak (2019.02.27.)

Február végén megjelent a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szektorjelentése. Az összesített adatok szerint az egészségpénztárak kezdik betölteni valódi szerepüket a családok egészségcélú kiadási struktúrájában, ám még nagyon sok a tartalék minden téren: sem a taglétszám, sem a befizetések volumene, de a költések sem érték el a maximumukat.

Az egészség- és önsegélyező pénztári intézménycsoport taglétszáma 2018. év végén 1 043 781 főt tett ki, amely az egy évvel korábbi értékhez képest 0,6%-os növekedés, de továbbra is elmarad a 2016 év végi 1 052 995 főtől. 2018-ban többen léptek be az egészségpénztárakba, mint egy évvel korábban, de az éves szinten újonnan csatlakozók száma még nem érte el a 2016-os szintet. A kilépők száma azonban mind 2016-tal, mind 2017-tel összehasonlítva jelentősen csökkent tavaly.

A pénztártagok tudatosságának erősödését mutatja a befizetések alakulása is. A tagdíjbevételek 2018-ban 10,3%-kal meghaladták az előző évi értéket, amely mind a tagok által fizetett tagdíj, mind a munkáltatói tagdíj-hozzájárulás növekedésének eredménye. A tagok egyéni befizetéseinek nagyobb volumenű növekedése miatt a bevételek egyre nagyobb hányadát (2018-ban 62%-át) teszi ki az egyéni befizetés szemben a munkáltatói hozzájárulással, ami 2017 óta veszít a szerepéből. A Patika-csoport úgy látja, a célzott támogatások népszerűségének gyors növekedése hozhat fellendülést a munkáltatói támogatások volumenében, de ezzel párhuzamosan az egyéni befizetések további erősödésére is számítunk.

2018-ban az egyéni befizetések 16%-kal haladták meg a tavalyit, két éves távlatban nézve azonban 53%-os a bővülés. Mindeközben a szolgáltatási kiadások volumene stagnál, vagyis a pénztártagok költéseiben is látszik a tudatosság erősödése: a saját megtakarításaikat jobban hozzáigazítják a jövőben várható komolyabb egészségügyi kiadásaikhoz.

<< VISSZA